Politica de confidențialitate - GDPR

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A PORTALULUI www.TurismBucovina.ro

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale portalului TurismBucovina.ro

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

• Ce fel de date personale prelucrăm?
• Date personale ale minorilor
• Date sensibile
• În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs personale?
• Către ce persoane transmitem datele dvs personale?
• Colectăm date personale de la terți?
• Transferăm datele dvs în afara UE/SEE?
• Furnizarea de către dvs a datelor personale ale altor persoane fizice
• Cât timp păstrăm datele dvs personale?
• Care sunt drepturile dvs?
• Sunt datele dvs în siguranță?
• Link-uri către alte site-uri web
• Întrebări sau reclamații
• Modificări ale politicii

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Dacă sunteți client sau potențial client (proprietar/administrator de unitate cazare sau/și alimentație, ori alt colaborator în special din turism)

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs, precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date personale pe care le colectăm, în general, sunt:

a) numele si prenumele, adresa de e-mail, serie și număr act de identitate, numărul de telefon și adresa dvs;
b) datele cardului bancar pentru plăți (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
c) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs de marketing sau în cursul participării la concursuri, tombole sau anumite oferte promoționale;
d) datele personale furnizate de dvs în vederea înscrierii în programul dedicat membrilor noștri și/sau într-un program de fidelitate;
e) pozele realizate în cadrul hotelului/restaurantelor clienților cu ocazia realizării prezentării, precum și a anumitor evenimente;
f) recenzii și opinii referitoare la serviciile prestate în cadrul structurilor promovate;
g) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract există posibilitatea să fim în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (i) dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e- mail sau număr de telefon, în cazul în care doriți sa faceți o promovare în cadrul portalului, nu vom putea să efectuăm promovarea.

Dacă sunteți potențial angajat

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru (www.turismbucovina.ro)

Simpla accesare a site-ului nostru nu va conduce la colectarea datelor dvs personale cu excepția cazului în care dvs introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu rezervări online, promoții, anunțuri, aplicații posturi vacante, anumite cereri/solicitări etc).

În cadrul portalului turistic sunt create și promovate pagini ale colaboratorilor noștri, proprietari/administratori de structuri de cazare/alimentație/complexuri turistice, fiecare pagină de prezentare detinând și un formular de rezervare sau solicitare, cu câmpuri de completat cu date care pot fi definite ca fiind cu caracter personal. Acele solicitări, realizate prin intermediul formularelor, sunt transmise direct, cu toate datele solicitanților, către colaboratori/terți, fără ca biroul nostru să rețină vreo copie a acelor date sau solicitări, astfel că nu ne asumăm nicio răspundere pentru colectarea acelor date cu caracter personal, date necesare, în fapt, pentru obținerea de servicii de la unitățile promovate de către solicitanți (utilizatorii site-ului, turiști etc), cu acordul implicit al acestora.

Totuși, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția precum și orice alte date furnizate de dvs sau de societatea pe care o reprezentaţi.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale.

DATE SENSIBILE

Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dvs să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dvs pentru a oferi servicii mai bune şi a răspunde cerinţelor dumneavoastră speciale (de exemplu, pregătirea mâncării excluzând alimentele la care sunteți alergic şi/sau furnizarea accesului pentru persoanele cu dizabilități).

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Dacă sunteți client (în special proprietar/administrator unitate cazare/masă)

a) Realizarea promovării pentru hotel/restaurante/health&fitness/complex turistic sau a ofertelor transmise de dvs pentru anumite evenimente ori grupuri de oaspeţi organizate sau ce pot fi organizate:
Scop: prelucrăm datele dvs. personale (i) pentru a vă crea o pagină de prezentare în cadrul portalului nostru turistic si (ii) pentru ca dvs să primiți solicitările de oferte transmise de către turiști/utilizatorii care accesează portalul turistic.
Temei: încheierea unui contract pentru furnizarea de servicii de marketing turistic activ.

b) Feedback:
Scop: prelucrăm datele dvs personale pentru a ne asigura ca aţi avut o experienţă placută și eficace în cadrul colaborării cu biroul nostru.
Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.

c) Marketing:
Scop: prelucram datele dvs personale în scopuri de marketing, precum newsletter- uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.
Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare sau o altă modalitate activă și validă pe care o puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

De asemenea, cu ocazia organizării anumitor evenimente cu profil turistic, este posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite și în mediul online pentru a arăta și celorlalți cum sunt evenimentele noastre. În orice caz, pentru că ținem cont de dreptul dvs la viață privată, avem grijă ca fotografiile nu să evidențieze anumite persoane si vom face tot posibilul ca dvs să fiți informați despre faptul că vor fi făcute fotografii (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

d) Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS:
Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finaliza o secțiune a promovării online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați aceste aspecte, (iii) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate eventuale plângeri și/sau incidentele apărute pe perioada șederii turiștilor în unitatea dvs.
Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la cele mai înalte standarde prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

e) Analiză, îmbunătățire și cercetare:
Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs, astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele, gradul de repetitivitate și pentru a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.
Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru (www.turismbucovina.ro)
Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor și/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.
Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri
Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.
Temei: executarea unui contract.

Dacă sunteți potențial angajat
Scop: evaluarea aplicației dvs de angajare. Temei: încheierea unui contract.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs în contextul următoarelor activități:

a) Restructurări sau reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale/acțiuni:
Scop: prelucrăm datele dvs pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.
Temei: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.
Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.
b) Securitate:
Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a
persoanelor.
Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția dvs.
c) Motive juridice:
Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.
Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS PERSONALE

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dvs personale furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

a) Furnizori: în vederea furnizării unor servicii solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).
b) Membrii TurismBucovina.ro: pentru scopuri similare sau în legătură cu cele pentru care acestea au fost colectate.
c) Evenimente în grup sau întâlniri: spre exemplu, dacă vizitați Bucovina în cadrul unui grup sau al unei conferințe, informațiile solicitate pentru planificarea întâlnirii și a evenimentului pot fi partajate cu organizatorii acestor întâlniri și evenimente și, dacă este cazul, cu oaspeții care organizează sau participă la întâlnire sau eveniment.
d) Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu, vă putem aranja închirierea unei mașini sau achiziționarea unor tururi turistice.
e) Co-sponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promoții, loterii, tombole, competiții sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri sponsorizate de alte companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem transmite datele dvs personale sponsorului colaborator sau unui sponsor terț.
f) Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Spre exemplu, potrivit reglementării expuse la Secțiunea “IN CE SCOP SI IN CE TEMEI PRELUCRAM DATELE DVS PERSONAL” lit. b), orice unitate hotelieră este obligată să transmită zilnic fișele de anunțare a sosirii și plecării pentru fiecare client.

Confidențialitatea datelor dvs este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să colectăm informații despre dvs de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

a) Membrii TurismBucovina.ro pentru scopuri similare sau în legătură cu cele pentru care acestea au fost colectate.

b) Parteneri de afaceri: cum ar fi agențiile de turism, companiile partenere emitente de carduri, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii sau alte surse terțe care sunt autorizate prin lege să ne transmită datele dumneavoastră.

c) Co-sponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promoții, loterii, tombole, competiții sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri sponsorizate de alte companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem colecta datele dvs personale de la sponsorul colaborator sau de la un sponsor terț.

În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “IN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs personale.

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Nu, nu transferăm datele dvs personale în afara UE/SEE.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să obțineți acordul lor înainte de a ne furniza datele lor personale si sa le comunicați modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă (spre exemplu anumite înregistrări nu vor fi păstrate mai mult de 30 zile).

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dvs personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

a) Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
b) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs (art. 16 din GDPR);
c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs (art. 17 din GDPR);
d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
e) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs personale unei terțe părți sau direct către dvs (art. 20 din GDPR);
f) Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs (art. 21 din GDPR).

În cazul în care folosim datele dvs personale pe baza consimțământului dvs, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

Consultați și site-ul oficial al Comisiei Europene pentru detalii Politica de confidențialitate.

SUNT DATELE DVS ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs personală cu seriozitate, de aceea luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. De asemenea site-ul nostru conține și formulare de solicitare/contact pentru mesaje/solicitări trimise terților, colaboratori ai noștri. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților sau prin intermediul formularelor de contact/solicitare de trimitere a mesajelor către acești terți, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

Folosirea serviciilor de internet oferite de TurismBucovina.ro cade sub incidența termenilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale furnizorilor de internet. Puteți accesa termenii și politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați utilizând acest Formular de contact sau trimițând un e- mail la următoarea adresă: [birou@turismbucovina.ro], iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa noastră. Pentru orice alte informații suplimentare, ne puteți suna la 0741 405498.

În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica in conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 24.05.2018

Va multumim ca utilizati site-ul www.TurismBucovina.ro si va rugam sa retineti ca, prin utilizarea acestui website, sunteti de acord cu folosirea de catre noi a cookie-urilor și a politicii de colectare și folosire legale a datelor cu caracter personal, asa cum este descrisa in Politica de confidențialitate.

Close Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *